Skip to main content

Araştırmalar

Kadınların Bakış Açısından Kürtaj

Alanur Çavlin, Sabahat Tezcan, Banu Ergöçmen – 2012

Kamu Hastaneleri Kürtaj Uygulamaları Araştırma Raporu

Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultay Bileşenleri – 2016

Yasal Ancak Ulaşılabilir Değil: Türkiye’deki Devlet Hastanelerinde Kürtaj Hizmetleri

Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi – 2016

Sisteme Değil İsteğe Bağlı Hizmet: Sağlık Çalışanları Gözünden İstanbul’da
Kürtaj ve Aile Planlaması Hizmetlerinin Durumu

Nüfusbilim Derneği, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, UNFPA Türkiye Ofisi – 2017

Türkiye’de Kürtajın Yaygınlığı ve Kürtaj Kararını Etkileyen Faktörler

Tuğba Adalı, Alanur Çavlin – 2019

Yasal Ancak Ulaşılabilir Değil: Türkiye’deki Kamu Hastanelerinde Kürtaj Hizmetleri Araştırması Raporu

Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi – 2020

Kadınların Üreme Sağlığı Hizmetleri ve Kürtaj Deneyimleri Araştırma Raporu

Kadının İnsan Hakları Derneği, Mor Çatı – 2021

6 İl Özelinde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CSÜS) Hizmetleri Araştırma Raporu

CİSÜ – Ekim 2022

Türkiye’de Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Durum Analizi Raporu

CİSÜ – Nisan 2021