Skip to main content

Gebelik korkusu duymadan cinsel birliktelik yaşamak bir haktır!

İstenmeyen gebelikler korunmasız cinsel ilişki sonucu oluşabileceği gibi hiçbir doğum kontrol yönteminin %100 koruyucu olmaması nedeniyle de oluşabilir. Gebelik korkusu duymadan cinsel birliktelik yaşamak bir haktır. Her kadının istediği kadar çocuk yapma ya da yapmama kararını verme ve çocuk yapma zamanını belirleme hakkı vardır.

Kürtaj nedir?

İstenmeyen bir gebelik oluştuğunda kadınlar gebeliği sonlandırmayı seçebilir. Kürtaj, gebelikten korunma yöntemlerine bir alternatif değildir, acil durumlarda başvurulacak bir yöntemdir. Kürtaj istenmeyen gebeliğin medikal ya da cerrahi yöntemler kullanılarak sonlandırılması işlemidir. Bulunduğumuz ülkedeki kanunların izin verdiği süre dahilinde, yani gebeliğinizin 10. haftasına kadar, hastanelerde cerrahi operasyon ile gebeliği sonlandırabilirsiniz. Dünya Sağlık Örgütü 2020 yılında kapsamlı kürtaj hizmetlerini temel sağlık hizmetleri listesine dahil etti. Kapsamlı kürtaj hizmetleri kürtaja dair bilgi paylaşımı, kürtaj işlemi ve kürtaj sonrasındaki hizmetleri kapsıyor. 

İki temel kürtaj yöntemi vardır. Bunlardan ilki cerrahi kürtaj olarak da bilinir ve genellikle vakum aspirasyonla gerçekleştirilen bir operasyonu içerir. Bu işlem anestezi altında yapılır. Ülkemizde gebeliği sonlandırmak için temel olarak cerrahi kürtaj yöntemi uygulanmaktadır. 

İkinci temel kürtaj yöntemi ise medikal kürtajdır. Medikal kürtaj, gebeliğin cerrahi müdahale olmaksızın, ilaçlarla sonlandırılmasını içerir. Medikal kürtaj için kullanılan Mifepriston ve Mizoprostol etken maddeli ilaçlar, düşük tetikleyerek, gebeliğin vücuttan atılmasını sağlar. Mifepriston ve Mizoprostol, 2005’ten beri Dünya Sağlık Örgütü’nün temel ilaçlar listesinde yer almaktadir. Buna rağmen, ülkemizde bu ilaçlara ve yönteme erişim kısıtlıdır. Mifepriston henüz Türkiye’de ruhsatlandırılmamış olup, Mizoprostol’e erişim ise yalnızca hastane eczanelerinde mümkündür.