Skip to main content

2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun uyarınca Türkiye’de 10 hafta içindeki gebelikleri herhangi bir sağlık sorunu ya da gerekçe sunmadan sonlandırma hakkımız var. Bu hakkımızı tüm kamu ve özel hastanelerinde kullanabiliriz.

Evli olmanız durumunda kürtaj koca iznine bağlıdır. Fakat gebelik fiziksel ve ruhsal bütünlüğünüzü tehlikeye atıyorsa, doktorun sizin iyilik halinizi önceliklendirmesi ve izin beklemeden operasyonu gerçekleştirmesi gerekir.

İstemediğimiz gebelik, gebeliği önleyici yöntemleri kullanmadığımız ya da kullanmamız engellendiği için oluşmuş olabilir. Gebeliği önleyici yöntemler hakkında bilgiyi doktordan talep edebiliriz. Partner/koca tarafından gebeliği önleyici yöntemlere erişimimiz engelleniyorsa destek almak için hastanenin sosyal hizmet uzmanına ya da kadın örgütlerine ulaşabiliriz.